مرجع مشاوره و معرفی انواع برند های یو پی اس در شیراز http://upsshiraz.mihanblog.com 2020-05-26T19:56:01+01:00 text/html 2019-10-17T11:28:15+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس دلایل خرید باطری های فرسوده http://upsshiraz.mihanblog.com/post/62 <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">برخی افراد گمان میکنند که&nbsp;<a href="https://teslaups.ir/dead-battery/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;"><b>باطری فرسوده</b></a>&nbsp;دیگر قابل استفاده نیست و باید آن را دور انداخت. در حالی که شرکت هایی وجود دارند که باطری های فرسوده را خریداری می کنند و پس از جمع آوری به کارخانه بازیافت منتقل می کنند. با <b>بازیافت&nbsp;<a href="https://teslaups.ir/dead-battery/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;">باطری های فرسوده</a></b>&nbsp;میتوان دوباره از آنها در ساخت باطری های نو استفاده کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">بنابراین خرید باطری های فرسوده صرفه اقتصادی برای هم فروشندگان و هم خریداران آنها خواهد داشت. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">خرید باطری های فرسوده</span>&nbsp;صحبت کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img class="aligncenter wp-image-1139 size-full ls-is-cached lazyloaded" src="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87.jpg" data-src="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده.jpg" alt="خرید باطری های فرسوده" width="960" height="284" data-srcset="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده.jpg 960w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده-300x89.jpg 300w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده-768x227.jpg 768w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده-600x178.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" srcset="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده.jpg 960w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده-300x89.jpg 300w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده-768x227.jpg 768w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/باطری-های-فرسوده-600x178.jpg 600w" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px auto; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; animation: 0.7s ease 0s 1 normal none running animateLazyLoad; opacity: 1; transition: opacity 300ms ease 0s; display: block;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px; border-width: 0px 4px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: 500; font-size: 13px; clear: both;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">باطری های فرسوده</span></h2><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">باطری ها به عنوان نیرو محرکه ماشین آلات وظیفه خود را انجام میدهند، اما پس از گذشت زمان و به پایان رسیدن طول عمر مفیدشان، از کار می افتند و به باطری های فرسوده تبدیل میشوند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px; border-width: 0px 4px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: 500; font-size: 13px; clear: both;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">خرید باطری های فرسوده</span></h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">شرکت های صنعتی و کارخانجات،&nbsp;<a href="https://teslaups.ir/c/ups/application/atm/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;">بانک ها</a>،&nbsp;<a href="https://teslaups.ir/c/ups/application/medical-centers/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;">بیمارستان</a>، تعیرگاه های ماشین و&nbsp;<a href="https://teslaups.ir/c/ups/application/organization/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;">مراکز و ارگان های دولتی</a>&nbsp;که از باطری استفاده میکنند، باطری های فرسوده خود را میفروشند.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">شرکت هایی وجود دارند که خرید باطری های فرسوده را انجام میدهند. با این کار هم مانع از آلودگی های زیست محیطی میشوند و هم با بازیافت باطری های فرسوده از آنها دوباره استفاده میکنند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px; border-width: 0px 4px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: 500; font-size: 13px; clear: both;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دلایل خرید باطری های فرسوده</span></h2><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">با خرید باطری های فرسوده، میتوان از آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کرد. باطری های فرسوده از پسماند هایی است که نیاز به تجهیزات خاصی برای بازیافت دارند. تنها شرکت دارای تخصص در بازیافت باطری های فرسوده، میتوانند این کار را انجام دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img class="aligncenter wp-image-1140 size-full ls-is-cached lazyloaded" src="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87.jpg" data-src="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده.jpg" alt="دلایل خرید باطری های فرسوده" width="960" height="284" data-srcset="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده.jpg 960w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده-300x89.jpg 300w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده-768x227.jpg 768w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده-600x178.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" srcset="https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده.jpg 960w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده-300x89.jpg 300w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده-768x227.jpg 768w, https://teslaups.ir/wp-content/uploads/2019/09/خرید-باطری-های-فرسوده-600x178.jpg 600w" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px auto; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; animation: 0.7s ease 0s 1 normal none running animateLazyLoad; opacity: 1; transition: opacity 300ms ease 0s; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">بنابراین شرکت های تولید کننده باطری، با خرید باطری های فرسوده و تحویل آنها به کارخانه بازیافت باطری های فرسوده، میتوانند از سرب بازیافت شده، در ساخت باطری نو استفاده کنند تا قیمت تمام شده باطری نو کمتر شود. حدود ۴۰ درصد از سرب استفاده شده در باطری نو، از سرب بازیافتی است.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">یکی دیگر از دلایل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">خرید باطری های فرسوده</span>، جلوگیری از رهاسازی آنها در طبیعت است. این موضوع بسیار قابل اهمیت است، کشورهایی که تکنولوژی بازیافت باطری های فرسوده را ندارند، باطری های فرسوده را از سطح کشور جمع میکنند و به کشور های دیگر صادر میکنند تا از آلودگی های وارد شده از باطری های فرسوده، جلوگیری کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">حرف آخر</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">با&nbsp;<a href="https://teslaups.ir/dead-battery/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;">باطری های فرسوده</a>&nbsp;و دلایل خرید باطری های فرسوده آشنا شدیم. شرکت ما&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="https://teslaups.ir/dead-battery/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(30, 115, 190); text-decoration-line: none;">خریدار باطری های فرسوده</a>&nbsp;شما</span>، به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">بهترین قیمت</span>&nbsp;است. رضایت شما مشتری گرامی هدف ماست.</p><div class="call-to-action" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 20px 0px 0px; padding: 10px; border: 0px; background-color: rgb(31, 114, 190); color: rgb(255, 255, 255); display: inline-block; text-align: center; width: 812.5px; box-shadow: rgb(214, 214, 214) 0px 0px 5px; font-family: IRANSans; font-size: 12px;"></div> text/html 2019-09-23T14:31:33+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس مرکز فروش سیم بکسل در خیابان قزوین http://upsshiraz.mihanblog.com/post/61 <p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;">&nbsp;از مراکز فروش و وارد کننده و عرضه کننده&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span>&nbsp;در کشور ایران&nbsp;<a href="https://mg-trade.ir/" target="" title="" style="direction: rtl; color: rgb(255, 103, 103); text-decoration-line: none;"><b style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);">بازرگانی محمود قراچورلو</b></a>&nbsp;می باشد که بیش از سه دهه مشغول فعالیت در زمینه توزیع انواع&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span>&nbsp;می باشد</p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://mg-trade.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1.jpg" alt="" style="direction: rtl; max-width: 670px;"></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;"><font size="2" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b style="direction: rtl;">فعالیت&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;">فروش سیم</span><span style="direction: rtl; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial;">&nbsp;بکسل</span></b></span><span style="direction: rtl; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><b style="direction: rtl;">&nbsp;:</b>&nbsp;</span></font></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;"><span style="direction: rtl; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">این محصول همانند دیگر محصولات&nbsp; از تنوع بسیاری برخودار است .</span><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;فروش سیم</span>&nbsp;بکسل جزء دشوارترین فعالیت عرصه تجهیزات جابه جایی مواد است چرا که باید نیروهای&nbsp;<a href="https://mg-trade.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84/" style="direction: rtl; color: rgb(255, 103, 103); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><b style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">فروش سیم</span>&nbsp;بکسل</b></a>&nbsp;با در نظر گرفتن جوانب و خواسته های مشتریان این کار انجام دهد. دلیل دشواری و حساسیت بالای این کار&nbsp;<b style="direction: rtl;">تنوع&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span></b>&nbsp;و کارایی متفاوت آن است. پس انتخاب فروشگاه&nbsp; و فرد مجرب و قابل اطمینان در این مرحله گام اولی می باشد . کلیه افرادی که در این صنعت مشغول به کار هستند بر روی برخی&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span>&nbsp;ها تمرکز می یابند و توانایی برطرف کردن کلیه خواسته های مشتریان ندارند. اما&nbsp;<b style="direction: rtl;">بازرگانی محمود قراچورلو</b>&nbsp;با بیش از سه دهه فعالیت و انباری با تنوع محصول فراوان توانسته است.</p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://mg-trade.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84.jpg" alt="" style="direction: rtl; max-width: 670px;"></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;"><font size="2" style="direction: rtl;"><b style="direction: rtl;">کیفیت&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span>&nbsp;جهت فروش :</b></font></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;">&nbsp;تولید کننده پیش از تولید کالا&nbsp; باید یک سطح کیفی برای&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span>&nbsp;خود&nbsp;انتخاب&nbsp; کند. سطح کیفی&nbsp;<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیم بکسل</span>&nbsp;را باید از نظر ساییدگی و کشیدگی و پیچ خوردگی وـ ـ ـ برای خریدار توضیح دهد و ان را با ویژگی به روز و حرفه ای به بازار عرضه کند ـ طرح و شکل کالا نیز می تواند به عنوان شاخص و برجستگی کالا باشد یک شکل بی نقص می تواند در فروش نقش مهمی دارد، چرا که مشتریان بیشتر به دنبال کالاهایی با کیفیت و قیمت مناسب هستند.</p><p style="font-size: 12px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://mg-trade.ir/wp-content/uploads/2015/01/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84-111.jpg" alt="" style="direction: rtl; max-width: 670px;"></p><br style="direction: rtl; font-size: 12px;"><br style="direction: rtl; font-size: 12px;"> text/html 2019-07-29T10:00:53+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس کاربرد سیم بکسل در صنایع؟ http://upsshiraz.mihanblog.com/post/60 <div style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: right; direction: rtl;"><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: shabnam-regular; margin-top: 10px; text-align: justify; direction: rtl; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سیم بکسل یا همان طناب فولادی، کمک بزرگی به صنعت کرده است. با پیشرفت علم، استفاده از آن گسترش پیدا کرده است. امروزه شرکت های مختلفی&nbsp;<a href="https://mg-trade.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none;">سیم بکسل</a>&nbsp;را در انواع متفاوت با کاربردهای متفاوت تولید میکنند. در ادامه با همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع بیشتر آشنا میشویم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive" title="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/4/22/992116_317.jpg" alt="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" width="600" height="141" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">تاریخچه سیم بکسل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در سال های 1831 تا 1834 یک مهندس معدن در آلمان،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">ژلیوس آلبرت</strong>&nbsp;اولین سیم بکسل را اختراع کرد. آلبرت مدیر معدن نقره در آلمان بود. رطوبت بالای معدن و اصطکاک طناب با دیواره های سنگی، باعث شده بود تا زنجیر و الیاف گیاهی که در قرقره های کشش و بالابر استفاده میشد، طول عمر مصرفی کوتاهی داشته باشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">آلبرت به طور دستی، سه رشته مفتول نازک فلزی را به دور هسته فلزی مرکزی تاباند. وی با استفاده از تکنیک ریسندگی، طناب های فلزی باریکی را شکل داد. سپس سه رشته از طناب را با یک رشته سیم باریک فلزی به هم وصل کرد تا سیم ضخیمی به وجود بیاید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive" title="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/4/22/992117_607.jpg" alt="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" width="600" height="255" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">سیم بکسل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">طناب فولادی</strong>&nbsp;نام دیگر سیم بکسل است.سیم بکسل از سه جزء اصلی مغزی، لایه سیم و سیم تشکیل شده است. لایه سیم یا همان رشته سیم از تابیدن شدن چند سیم ایجاد میشود و با تابیدن رشته های سیم به دور مغزی، سیم بکسل ایجاد میشود. جنس سیم های بکار رفته در سیم بکسل، برمبنای نوع کاربرد و شرایط محیط، از جنس استیل و فولاد است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">کاربرد سیم بکسل در صنایع</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">معمولا از سیم بکسل در زمینه هایی که نیاز به لیفتینگ و جابجایی باشد، استفاده میشود. برای هر یک از کاربردهای سیم بکسل در صنایع، انواع سیم بکسل با ویژگی های ساختاری متنوع وجود دارد. وظیفه مهار، کنترل و نگهداری بار بر عهده سیم بکسل است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">&nbsp;کاربرد سیم بکسل در صنایع بزرگ مانند جرثقیل و معادن، در صنایع کوچک مانند ترمز دوچرخه میتوان نام برد. بنابراین از انواع سیم بکسل در کشتی رانی، سدسازی، صنعت برق، بنادر، پتروشیمی و نفت، حمل و نقل،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">جرثقیل</strong>،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">آسانسور</strong>، شرکت های حفاری و ... بکار گرفته میشود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><a href="https://mg-trade.ir/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a8%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none;">سیم بکسل های جرثقیل</a>&nbsp;و حفاری، دارای مقاومت و قدرت بالایی است.&nbsp;<a href="https://mg-trade.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none;">سیم بکسل آسانسور</a>، از مغزی فولادی سخت تشکیل شده تا در جابجایی و حرکت امنیت را تأمین کند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">کاربرد دیگر آن در نگهداری پل های معلق است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">بخش های اصلی سیم بکسل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">همه سیم بکسل ها از سه بخش اصلی تشکیل میشوند. این سه بخش عبارت انداز:</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">مفتول</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">از تابیدن چند مفتول به دور هم، استرند به وجود میآید. جنس آن میتواند آهن، برنز، فولاد، فولاد ضد زنگ و ... باشد.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">استرند</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">این بخش از سیم بکسل که از پیچش چند مفتول ایجاد میشود، به دور هسته یا مغزی تابانده میشود.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">هسته یا مغزی</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">هسته سیم بکسل وظیفه نگهداری و حفظ رشته ها در زمان وارد شدن فشارو بار را برعهده دارد. جنس آن از فولاد یا کنفی است. جنس کنفی نسبت به فولاد ازاستحکام کمتر و انعطاف بیشتری برخوردار است.</span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive" title="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/4/22/992118_902.jpg" alt="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" width="640" height="272" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">انواع بافت سیم بکسل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">سیم بکسل با چهار نوع بافت مختلف تولید میشود. این چهار نوع عبارت انداز:</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">بافت فیلر</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در برخی سیم بکسل ها، فضای خالی بین مفتول های هر ردیف با مقتول نازک چر شده است، به همین خاطر به آنها بافت فیلر میگویند. بافت فیلر سایش و انعطاف سیم بکسل را افزایش میدهد.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">بافت سیل</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در بافت سیل قطر مفتول خارجی از قطر مفتول داخلی بیشتر است. به همین خاطر مقاومت سایشی سیم بکسل افزایش میابد. تعداد مفتول های یکسان در اطراف مفتول اصلی قرار دارد.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">بافت استاندارد</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">این نوع بافت از سیم بکسل انعطاف پذیری بالا و کاربرد زیادی دارد. مفتول ها در رشته های سیم بکسل قطر یکسانی دارند.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">بافت وارینگتون</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در این نوع بافت، مفتول های بکار رفته در ردیف بیرونی سیم بکسل، قطر ضخیم و نازک به صورت یک در میان در کنار هم قرار گرفته است. بافت وارینگتون از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به بافت سیل برخوردار است.</span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive" title="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/4/22/992119_513.jpg" alt="همه چیز درباره سیم بکسل و کاربرد آن در صنایع" width="600" height="438" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">انواع تاب سیم بکسل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">تقسیم بندی سیم بکسل ها از نظر نحوه چرخش رشته ها به شرح زیر است:</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">سیم بکسل یک طرفه</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در این نوع از سیم بکسل، رشته ها و کلاف ها به یک سمت تابیده شده است.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">سیم بکسل دو طرفه یا صلیبی</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در نوع دو طرفه، رشته ها و کلاف ها در دو جهت متفاوت تابانده شده است.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">سیم بکسل ترکیبی</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در سیم بکسل ترکیبی، همانند سیم بکسل دو طرفه جهت تاب رشته و کلاف مخالف هم است، از طرفی تاب کلاف به دور رشته ها به صورت یک در میان سمت چپ و راست است.</span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">انواع پیچ سیم بکسل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">پیچ سیم بکسل، معمولا از دو نوع تشکیل شده است.</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">پیچ معمولی یا یکنواخت</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در نوع پیچ معمولی، در لایه های سیمی پیچیده شدن سیم ها خلاف جهت پیچیدن لایه های سیمی در سیم بکسل است.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">پیچ لانگ</strong></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در نوع پیچ لانگ، در لایه های سیمی پیچیده شدن سیم ها هم جهت با پیچیدن لایه های سیمی در سیم بکسل است.</span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">این دو نوع پیچ از دارای دو فرم است، راست پیچ و چپ پیچ.زمانی که لایه ها در جهت عقربه های ساعت پیچیده شده، راست پیچ و خلاف عقربه های ساعت، چپ پیچ است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های سیم بکسل با پیچ معمولی</strong></span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">ساختمان ثابتی دارد و دفرمه نمیشود.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">مقاومت زیادی در برابر له شدن و مچاله شدن دارد.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">زمانی که تحت بار قرار گیرد، نمیچرخد.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">باز و بسته کردن و جابجایی آن آسان است.</span></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های سیم بکسل با پیچ لانگ</strong></span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">برای استفاده در جاهایی که دو سر آن گیر نباشد، دفرمه میشود.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">مقاومت کمی در برابر له شدن و مچاله شدن دارد.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">مقومتش در برابر سایش بیشتر است.</span></li><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">باز و بسته کردن و جابجایی آن سخت است.</span></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در این مقاله با همه چیز درباره سیم بکسل و کاربردهای آن در صنایع آشنا شدیم. به تفصیل از تاریخچه سیم بکسل تا انواع مختلف آن و کاربردهای آن در صنایع صحبت کردیم. امید بر اینکه رضایت شما را جلب کرده باشیم.</span></p><div><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><br></span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; overflow: hidden; height: 0px !important;"></div></div></div><div id="ynpos-80" class="yn-bnr adv-yektanet-mrg processed" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 10px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; height: auto; width: 659px; max-height: 90px; max-width: 100%; overflow: hidden; text-align: center; display: table;"><a rel="nofollow" href="https://ck.yektanet.com/b/click?impression=XC%2BhetiIxzaNMTofA1DwuyC2Q1Gj1RAUgO7UwhFT8wU%2FxAhmYNk0uUQbk3P4PtS3EXEJzY9RYUQ%2FDsNW9E0u3E5J3P2F75YPoI1IdlDRwgMLpSTrwWZgNjc%2BgIOtPIpuEKHYkTM38ypYwfP%2FJM45hAN4JukkBd8di1Ph0MSdo7uKCFJuKn89lJuzzhk89TnmWO72Ao64Rw1lPJp5aBQmiBtxnBfEvkR55gpJTzPmfFChrdqrahsVBFm19TxL3D0VpQaYIy00N0gMyoGcxeUEFlxqAEl8ym09oPFUwYqCYjqkaCVjoN5%2FEn0i%2BiwDAadiU%2FvZki91Q6BA9d0J6%2FxwuCwMlsRzf7844U4n11lQF%2BeCbolpESfiqu%2BZ2CeU6VWvT7B0xL9MWI7jnp5D%2FFlDhAQuqhyh%2Bx1wDN1Zl%2FTuyhryFfTYrQvOIJpRQZ5mXTZsJhLpEpflratNsBWY%2FVxNqw%3D%3D%3AZ5p9GHcymDqS7i%2BNIkZzzkemMr51QsbmbVh8fJPYrbAG%2BAZck058LKKAEROIrD3p0oz82%2B2yezSzPv2qigbgOdi9ZOz48pcaNpMp4fmqhuj1FtFa98%2FEYHMaxXlbaVrKs3AAv9%2BEfgtuj9SevGpSfyeP6RhZBhrWYU0Kb4lnnaZldZAHdUZMYwJjD3dXaTg38eMGS1b9%2BrZ8YuKK%2Fw3b0nkfJn20wZMpGSAZP1q6zELwnqYayfDfR4tS1%2Fr%2FIYLAEBRLsTW7%2B6AXWyX8O9GalqRreUxmrAy9RlGuMrL05MTrX%2BLRtVk%2FKW2DEx8m3xTvBMDCkp5G5%2FmArXXk1gmODw%3D%3D&amp;redirect=https%3A%2F%2Fwww.technolife.ir%2Fx%2Fnokia%2F" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; position: relative; display: table; margin: 0px auto;"></a></div> text/html 2019-07-29T09:10:03+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس شرکت‌های سوله سازی در شیراز http://upsshiraz.mihanblog.com/post/59 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">شرکت‌های سوله سازی اندکی در شیراز وجود دارد که در ساخت انواع سوله های فلزی پایدار و مستحکم فعالیت می‌کنند. تمام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">شرکت‌های سوله سازی در استان فارس</span>، سوله ها را به صورت سنتی و تیرورقی می‌سازند، در حالیکه با بالا رفتن قیمت‌های ورق سیاه، سوله های سنتی و تیرورقی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; max-width: 100%; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><img src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.jpg" data-src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.jpg" alt="اجرای سوله سبک در شیراز" class="wp-image-4808 lazyloaded" data-srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز.jpg 896w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز-768x432.jpg 768w" data-sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" title="اجرای سوله سبک در شیراز" sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز.jpg 896w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز-768x432.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; opacity: 1; transition: opacity 0.3s ease 0s; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto;"></figure><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 27px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 32px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله سبک</span>&nbsp;چیست؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">برای آشنایی بیشتر در مورد سوله سبک در شیراز، ابتدا تعریفی مختصر از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله وانواع آن</a></span>&nbsp;کرده ایم. به سازه های که سقف شیبدار یا قوسی دارند،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله&nbsp;</span>می‌گویند. سوله انواع مختلفی دارد از جمله سوله تیرورقی، سوله یو بی ام و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله سبک</a></span>. در این بین سوله سبک با ویژگی های منحصربفردی که دارد، &nbsp;رواج زیادی پیدا کرده است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">مزیت های سوله سبک در شیراز</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">سوله سبک در شیراز، مزیت های بسیاری نسبت به سوله تیرورقی دارد.</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style-position: outside; list-style-image: none; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">قابل اجرا در دهانه های عریض</span><br style="box-sizing: border-box;">برای ساخت سوله در شیراز با دهانه های عریض، سوله سبک بهترین گزینه است.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">امکان نصب جرثقیل</span><br style="box-sizing: border-box;">بدون محدودیت امکان نصب جرثقیل وجود دارد.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">صرفه جویی در زمان</span><br style="box-sizing: border-box;">ساخت سوله سبک در شیراز، با سرعت بالایی نسبت به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله تیرورقی</span>&nbsp;صورت می‌گیرد.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">منعطف بودن در طراحی</span><br style="box-sizing: border-box;">طراحان سازه به هر شکلی می‌توانند طراحی کنند. برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">ساخت سوله سبک در شیراز</a></span>، امکان استفاده از طرح‌های خاص معماری وجود دارد.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">صرفه جویی در هزینه</span><br style="box-sizing: border-box;">ساخت سوله سبک در شیراز، نسبت به سوله تیرورقی هزینه پایین تری دارد. وزن کم و هزینه نصب پایین سوله سبک، باعث شده هزینه های کمتری به کارفرما تحمیل شود.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">استحکام و مقومت بالا</span><br style="box-sizing: border-box;">در برابر شرایط آب و هوایی سخت مانند برف و طوفان استحکام خود را حفظ می‌کند. هم چنین از مقاومت بالایی در برابر زلزله برخوردار است.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سازنده سوله سبک در شیراز</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">امروزه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">ساخت سوله سبک</a></span>&nbsp;در میان صنعتگران زیادی مورد استقبال قرار گرفته است. در این میان کسانی می‌توانند در زمینه ساخت سوله فعالیت کنند که از تخصص و تجربه بالایی برخوردار باشند. سازنده سوله باید طبق محاسبات دقیق مهندسی همه جوانب کار را در نظر بگیرد و به استانداردهای سوله سازی نزدیک شود.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;متریال به کار رفته در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ساخت سوله سبک در شیراز</span>&nbsp;اهمیت زیادی دارد، با بالا بردن کیفیت سازه، می‌توان سوله ای با طول عمر مصرفی زیاد ساخت. این مهم را به<a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;"></a><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">شرکت بیستون سازه آذران</a></span>&nbsp;بسپارید تا ساخت سوله سبک در شیراز را به بهترین نحو انجام دهد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 27px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 32px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ساخت سوله سبک در شیراز</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">سوله سبک در شیراز طرفداران بسیاری پیدا کرده است. وزن پایین سوله سبک، از مقاومت و استحکام آن کم نمی‌کند؛ ساخت سوله سبک در شیراز، توسط شرکت بیستون سازه آذران طبق آیین نامه مقررات ملی ساختمان صورت می‌گیرد و نظام مهندسی شیراز آن را تأیید می‌کند.</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; max-width: 100%; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><img src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B22.jpg" data-src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B22.jpg" alt="سفارش ساخت سوله سبک در شیراز" class="wp-image-4810 lazyloaded" data-srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز2.jpg 896w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز2-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز2-768x432.jpg 768w" data-sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" title="سفارش ساخت سوله سبک در شیراز" sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز2.jpg 896w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز2-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز2-768x432.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; opacity: 1; transition: opacity 0.3s ease 0s; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto;"></figure><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">&nbsp;شرکت بیستون سازه آذران، دارای تیم مجرب و کارآزموده و ماشین آلات مجهز و مدرن است که در بخش ساخت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله سبک در شیراز</span>&nbsp;و دیگر شهرهای کشور فعالیت می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">یکی از اهداف شرکت بیستون سازه آذران، با کمترین هزینه، کیفیت و استحکام سازه را افزایش دهد. ما با بکارگیری فناوری مدرن دنیا، به هدف دست یافته ایم.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">نصب سوله سبک در شیراز</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">شرکت بیستون سازه آذران، با توجه به شرایط آب و هوایی شیراز و با استفاده از فناوری مدرن دنیا، سوله سبک در شیراز می‌سازد. بعد از حمل سازه به محل پرژه، عملیات نصب شروع میشود. این سازه ها را در موقعیت های جغرافیایی مختلف می‌توان نصب کرد؛ در حالیکه هیچ آسیبی به کیفیت و مقاومت آن وارد نمی‌شود. قیمت تمام شده سوله سبک در شیراز نسبت به سوله تیرورقی کمتر است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">کاربری های سوله سبک در شیراز</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">از خصوصیات سوله سبک در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">شیراز&nbsp;</span>این است که برای کاربری های بسیاری از آن استفاده می‌کنند. چند مورد از کاربری های سوله سبک در شیراز عبارت انداز:</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style-position: outside; list-style-image: none; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">سوله های کشاورزی</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">سالن اجتماعات</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله مرغداری</a></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">سالن همایش و کنفرانس</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله صنعتی</a></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله ورزشی</a></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">سوله تجاری</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">نمایشگاه</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">اماکن مذهبی</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">اماکن تفریحی</li></ul><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 25px; float: none; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تفاوت های سوله سبک و سوله تیرورقی</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">تفاوت‌هایی که حائز اهمیت است از لحاظ سازه، شکل ظاهری آن،صرفه اقتصادی و فونداسیون می‌باشد.</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 25px; float: none; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تفاوت در سازه</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">سازه سوله های سبک، به دلیل کم بودن فاصله بین قاب‌ها و شکل خرپایی سازه (<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله خرپایی</a></span>) ، از وزن کمتر نسبت به سوله های تیرورقی برخوردار است. هم چنین&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله سبک</span>&nbsp;در مقایسه با سوله تیرورقی، در برابر بارهای شدید، مانند برف و طوفان مقاومت و تحمل بالایی دارد.</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; max-width: 100%; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><img src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B23-1.jpg" data-src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B23-1.jpg" alt="سوله سبک خرپایی در شیراز" class="wp-image-4813 lazyloaded" data-srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز3-1.jpg 896w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز3-1-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز3-1-768x432.jpg 768w" data-sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" title="سوله سبک خرپایی در شیراز" sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز3-1.jpg 896w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز3-1-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-شیراز3-1-768x432.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; opacity: 1; transition: opacity 0.3s ease 0s; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto;"></figure><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 25px; float: none; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تفاوت در شکل ظاهری</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">شکل ظاهری سوله سبک نسبت به سوله تیرورقی زیباتر است. سوله سبک قابلیت اجرای جرثقیل را دارد.</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 25px; float: none; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تفاوت در صرفه اقتصادی</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">ساخت سوله سبک نسبت به سوله تیرورقی، ۱۰ تا ۳۰ درصد صرفه اقتصادی بیشتری دارد.</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 25px; float: none; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تفاوت در فونداسیون</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">در مورد فونداسیون توضیحی مختصر باید داد که در سوله های سبک قابهای سوله در فاصله کمی از هم قرار گرفته است. در نتیجه وزن بار به طور یکنواخت در فونداسیون صورت می‌گیرد. هرچه فاصله قابها کمتر باشد، از میلگرد و ضخامت کمتری استفاده می‌شود.<br style="box-sizing: border-box;">در سوله های تیرورقی قابها با فاصله ۶متری از هم قرار دارد، که هرکدام به صورت پی تکی، با شناژهایی که آنها را به هم وصل می‌کند. در سوله سبک، پی ها به صورت نواری به ضخامت و عرض کم است. در نتیجه در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">فونداسیون سوله سبک</a></span>&nbsp;از ابعاد و میلگرد کمتری استفاده می‌شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 27px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 32px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">قیمت سوله سبک در شیراز</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">برای اینکه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">قیمت سوله سبک درشیراز</span>&nbsp;محاسبه شود، نکات مهمی قابل توجه است. نکات مهمی که در تعیین قیمت سوله سبک در شیراز وجود دارد عبارت انداز:</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style-position: outside; list-style-image: none; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">نوع کاربری</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">موقعیت جغرافیایی</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">وجود جرثقیل یا نیم طبقه</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">اندازه و ابعاد دهانه و ارتفاع</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; list-style: inherit;">نوع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">فنداسیون</span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سخن آخر</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">برای ساخت سوله سبک در شیراز، باید از شرکتهای معتبر سوله سازی در کشور کمک بگیرید.<a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">&nbsp;</a><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">شرکت بیستون سازه آذران</a></span>، سفارشات ساخت سوله سبک در شیراز را می‌پذیرد. ساخت سوله سبک در شیراز توسط شرکت بیستون سازه آذران، هم از لحاظ هزینه ای کمی که دارد و هم از لحاظ فنی، از ساخت سوله تیرورقی به صرفه تر است.</p> text/html 2019-07-02T13:37:05+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس ویژگی های سوله سبک لوله ای تبریز چیست؟ http://upsshiraz.mihanblog.com/post/58 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">سازه های سبک سیلندری یا همان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">لوله ای</span>&nbsp;موضوعی است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله سبک لوله ای</a></span>&nbsp;از بین دیگر سازه های سبک دارای قابلیت نصب جرثقیل است.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سازه ی لوله ای</span>&nbsp;دارای ساختاری جالب و استقامت بالایی می باشد که بهتر است در این بخش شما را با برخی از ویژگی های آن آشنا کنیم.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 27px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 32px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله چیست؟</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">سازه ای از جنس فلز که ساخت آن بر مبنای محاسبات خاصی انجام شده و دارای سطحی شیب دار است&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله</a>&nbsp;</span>نام دارد. اما حتما برای شما هم جالب است بدانید که سوله بیشتر در چه مواردی کاربرد دارد و اصولا برای چه منظوری ساخته می شود.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">کارخانه ها</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">فروشگاه ها</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">آشیانه ی هواپیماها</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">مرغداری ها</a></span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">انبارها</span>&nbsp;و … از مواردی هستند که برای آنها&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله&nbsp;</span>ساخته می شود. حال با توجه به مورد کاربری هر کدام از انواع مختلف سوله مانند&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله خرپایی</a></span>&nbsp;یا سوله های سیلندری برای ساخت آن ها استفاده می شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 27px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 32px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ویژگی های سوله سبک لوله ای تبریز</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">اولین مورد این است که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سازه لوله ای</span>&nbsp;مدرن نسبت به سازه ی سنتی (<a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله های سنگین</span></a>) مقرون به صرفه تر است. به طور کلی می توان گفت در سازه ی مدرن<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">اجرای فونداسیون</a></span>&nbsp;۶۰ درصد و سازه ۵۰ درصد با کاهش هزینه مواجه می شوند. این سازه ها دارای قابلیت ارتجاعی بوده و در برابر طوفان و باد و سایر عوامل طبیعی نظیر زلزله و تگرگ و برف پایداری مناسبی دارد. دیواره سازه های سیلندری می تواند با استفاده از ورق-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ساندویچ پنل</span>–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">آجر یا بلوک</span>&nbsp;ایجاد شود. از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ورق گالوانیزه</span>&nbsp;–<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">آندولین</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">آندوویلا&nbsp;</span>و همچنین ورق های پلی کربنات هم برای پوشش دادن سقف این سازه ها استفاده می شود.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله ی سبک</a></span>&nbsp;لوله ای به دلیل قوسی شکل بودن دارای قابلیت ایجاد فشار مثبت بوده و به صورت طبیعی تهویه می شود. مورد دیگری که می خواهیم به آن اشاره کنیم هم این است که<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">&nbsp;<a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">سوله های سبک لوله ای تبریز</a></span>&nbsp;دارای قابلیت اجرا بر روی دهانه های تا صد متر بدون ستون وسط را دارند.</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; max-width: 100%; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><img src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-1024x576.jpg" data-src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-1024x576.jpg" alt="سوله سبک و ارزان در تبریز" class="wp-image-4787 lazyloaded" data-srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز-1024x576.jpg 1024w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز-768x432.jpg 768w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز.jpg 1280w" data-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="سوله سبک و ارزان در تبریز" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز-1024x576.jpg 1024w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز-768x432.jpg 768w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-تبریز.jpg 1280w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; opacity: 1; transition: opacity 0.3s ease 0s; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto;"></figure><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تعیین ارتفاع سوله به صورت استاندارد</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">می توان گفت تعیین ابعاد سوله مهم ترین مرحله ی اولیه در ساخت آن به شمار می رود. اصولا مقرون به صرفه بودن ساخت سوله از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین جهت تعیین ابعاد باید به گونه ای صورت گیرد که کاملا منطبق بر نیاز کاربر باشد. در حقیقت ابعاد تعیین شده برای سوله در ارتباط مستقیم با وزن آهنی است که برای ساخت آن مورد استفاده قرار می گیرد.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ارتفاع سوله سبک</span>&nbsp;یکی از مهم ترین ابعاد آن است. دلیل آن هم این است که دهانه ی<a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سوله سبک</span></a>&nbsp;و ارتفاع آن کاملا با میزان آهنی که باید در اسکلت مورد استفاده قرار گیرد در ارتباط است. پس تعیین ارتفاع سوله به صورت استاندارد بر اساس ابعاد برش ورق و نیاز کاربری انجام می شود. یعنی در مرحله ی اول با توجه به این که قرار است چه ابزار و ماشین آلاتی در محل سوله تعبیه شوند و با توجه به نوع کاربری سوله و در مرحله ی دوم با توجه به ابعادی که ورق ها برش داده می شوند ارتفاع استاندارد سوله تعیین می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">اما در قسمت تاج سوله این که سقف سوله دارای چه شیب و عرضی است ارتفاع سوله را تعیین خواهد کرد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; clear: both; text-align: right;">وال پست چیست و چه نقشی در سوله دارد؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">طراحی نگهدارنده ی دیوار یا وال پست معولا به صورت ستون یا تیر انجام می شود. محل قرارگیری وال پست هم در قسمت انتهایی&nbsp;<a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">سالن های صنعتی</span></a>&nbsp;می باشد. وال پست وظیفه دارد تا نیروهایی که از زلزله یا باد بر دیوار وارد می شود را به فریم انتقال دهد. این انتقال نیرو از دیوار به فریم باعث جلوگیری از تخریب دیوار خواهد شد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 27px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Sahel, sans-serif; font-weight: 500; color: rgb(57, 57, 57); line-height: 32px; clear: both; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">بهترین شرکت سازنده ی سوله در تبریز کدام است؟</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">بهتر است&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">پیش از اقدام به ساخت سوله</a></span>&nbsp;حتما در مورد نحوه ی ساخت و مشخصات آن و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">انواع مختلف سوله ها</a></span>&nbsp;آشنایی پیدا کنید. شما باید با مطالعه ی مقالاتی که در زمینه ی نحوه ی ساخت انواع سوله و ویژگی های آن وجود دارد شناخت نسبی نسبت به این سازه ی فلزی پیدا کنید. زمانی که آگاهی شما در این زمینه بالاتر باشد قطعا می توانید با در نظر گرفتن تدابیری سازه ی مقرون به صرفه تری را طراحی کنید. برای سفارش طراحی و ساخت سازه ی فلزی باید به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">شرکت های سازنده ی سوله در تبریز</span>&nbsp;مثل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">شرکت بیستون سازه آذران</a></span>&nbsp;مراجعه کنید. این نکته اهمیت دارد که چه شرکتی را برای این منظور انتخاب کنید. شرکتی که انتخاب می کنید باید دارای تیم طراحی قوی و با تجربه ای باشد. در حقیقت اولین نکته ای که در انتخاب شرکت باید به آن توجه کنید این است که آیا تیم طراحی آنها از تجربه و دانش کافی برخوردار هستند یا خیر.</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; max-width: 100%; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Sahel, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><img src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-1024x576.jpg" data-src="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-1024x576.jpg" alt="سوله سبک در تبریز" class="wp-image-4784 lazyloaded" data-srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز-1024x576.jpg 1024w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز-768x432.jpg 768w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز.jpg 1280w" data-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="سوله سبک در تبریز" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز-1024x576.jpg 1024w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز-300x169.jpg 300w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز-768x432.jpg 768w, http://www.bisotoonsazeh.com/wp-content/uploads/2019/07/سوله-سبک-در-تبریز.jpg 1280w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; opacity: 1; transition: opacity 0.3s ease 0s; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto;"></figure><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">علاوه بر آن تیم طراحی باید بر مراحل ساخت سازه هم اشراف کامل داشته باشد. شرکت هایی که به شکل کپی برداری طراحی سوله را انجام می دهند ضرر زیادی به کارفرما تحمیل می کنند و در صورتی که مراحل طراحی و محاسبات دارای اشکالات زیادی باشد پروژه به صورت غیر قابل اجرا در می آید. شرکتی که وظیفه ی<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">ساخت سوله</span>&nbsp;را بر عهده دارد باید بتواند سازه ای مناسب را طراحی کند. سازه ای با کمترین وزن که همگی استانداردهای مورد نیاز برای اخذ تاییدیه نظام مهندسی در آن لحاظ شده باشد را بسازد. همچنین سازه ی ایجاد شده باید بتواند بدون بروز هیچ خطایی نصب شود. دومین موردی که باید در انتخاب&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">شرکت سازنده ی سوله</a></span>&nbsp;به آن توجه کنید&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">پرسنل اجرای سوله</span>&nbsp;است. در ساخت سوله افراد خبره و متخصص زیادی باید به کار گرفته شوند تا سازه ای بی عیب و نقص و منطبق بر طراحی انجام شده ایجاد شود. این نیروهای انسانی از قبیل تیم طراحی برشکاری- مونتاژ- زدن قطعات- جوشکاری و سایر موارد همگی باید از تجربه و دانش کافی در زمینه ی ساخت و ساز بهره مند باشند. سومین فاکتوری که تعیین کننده در انتخاب یک شرکت سازنده ی خوب است کارخانه ای است که سازه در آن ساخته می شود. کارخانه ای که به صورت حرفه ای سازه ی فلزی در آن ساخته می شود با داشتن سالن های جداگانه برای هر کدام از بخش های ساخت سازه- کاری سریع و با کیفیت را تحویل خواهد داد. چهارمین عامل تعیین کنند هم ماشین آلات&nbsp; ابزاری است که در این کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر موارد تعیین کننده هم مواد استفاده شده در سازه و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تیم اجرای سوله در تبریز</span>&nbsp;می باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: Sahel, sans-serif; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">بیستون سازه آذران</a></span>&nbsp;تمامی فاکتورهای مناسب برای انتخاب به عنوان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.bisotoonsazeh.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(49, 131, 215); text-decoration-line: none;">بهترین شرکت سازنده سوله سبک</a></span>&nbsp;را دارا می باشد.</p> text/html 2018-08-23T21:29:15+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس معرفی شرکت های برتر یوپی اس http://upsshiraz.mihanblog.com/post/57 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی را در رابطه با&nbsp;<a href="http://ups-iran.com/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">یو پی اس</a>&nbsp;ها (&nbsp;<a href="http://ups-iran.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%80%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%80%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%d9%88%d9%be%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" title="UPS" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">UPS</a>&nbsp;) و بهترین شرکت ها برای خرید یو پی اس را بیان کنیم. اگر به دنبال بهترین یو پی اس هستید، مطالب این مقاله حتما دنبال کنید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: justify;">یو پی اس (<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>UPS<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>) چیست؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">یو پی اس ( به انگلیسی : Uninterruptible power supply ) در واقع یک منبع تغذیه ی بدون وقفه است که در کنار سیستم هایی همانند کامپیوتر و … که برق مصرف می کنند، نصب می شود و از آسیب هایی که ممکن است به هنگام نوسانات برق شهری به دستگاه وارد شود، جلوگیری می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">اما پیدا کردن یو پی اس (<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><a href="http://ups-iran.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%80%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%80%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%d9%88%d9%be%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" title="UPS" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">UPS</a><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>) مناسب و خوب، امری بسیار دشوار و پیچیده است زیرا در ذیل مشخصاتی که برای یو پی اس های مختلف بیان می شود، از اصطلاحات تخصصی استفاده می شود که هر کسی قادر به تشخیص آن ها نمی باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/04/what-is-ups3.png" alt="یو پی اس ( UPS ) چیست؟" height="251" srcset="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/04/what-is-ups3.png 755w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/04/what-is-ups3-300x159.png 300w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/04/what-is-ups3-104x55.png 104w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/04/what-is-ups3-310x164.png 310w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 474px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">چیز هایی که شما در خرید یو پی اس باید به آن اطمینان داشته باشید، رضایت کافی از خرید و کسب اطمینان از این که بهترین محصول را با بهترین کیفیت خریده اید می باشد که در ادامه کانال هایی را که می توان با خرید از آن ها، همه ی این اطمینان خاطر ها را کسب کرد، بیان خواهیم کرد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;">انواع &nbsp;یو پی اس ها</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="http://ups-iran.com/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">یو پی اس</a>&nbsp;ها در انواع مختلفی هستند که به سه دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند.</p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box;">یو پی اس های آماده به کار (آفلاین)</li><li style="box-sizing: border-box;">یو پی اس های &nbsp;آنلاین</li><li style="box-sizing: border-box;">یو پی اس های در تعامل با خط یا لاین اینتراکتیو</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company.jpg" alt="انواع &nbsp;یو پی اس ها" height="385" srcset="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company.jpg 1024w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company-300x225.jpg 300w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company-768x577.jpg 768w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company-73x55.jpg 73w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company-310x233.jpg 310w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company-75x55.jpg 75w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/best-ups-company-65x50.jpg 65w" sizes="(max-width: 513px) 100vw, 513px" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 513px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;">۱ – یو پی اس (<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>UPS<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>) آماده به کار ( آفلاین ) :</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">این مدل از یو پی اس ها، ارزان ترین نوع یو پی اس هستند که نحوه ی کار آن ها به طور خلاصه، به این گونه است که در شرایط عادی دستگاه را مستقیما به برق شهری متصل می کنند و به هنگامی که برق رفت، یو پی اس متوجه مشکل می شود و به حالت باتری تغییر وضعیت می دهد. به همین دلیل است که این نوع از یو پی اس ها، یو پی اس های خوبی نیستند زیرا بدون وقفه نیستند. لذا برای دستگاه های حساس نباید از این گونه یو پی اس ها استفاده کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;">۲ –<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;یو پی اس<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>(<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>UPS<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>)<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>های آنلاین یا برخط</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">این دسته از یو پی اس ها، بهترین نوع یو پی اس ها هستند اما گران ترین آن ها نیز می باشند. البته قیمت این یو پی اس ها در گذشته بسیار بالاتر بوده است به گونه ای که تنها برای کاربرد های تجاری از یو پی اس های آنلاین استفاده می کرده اند اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی در این عرصه، استفاده از یو پی اس های آنلاین، برای کاربرد های معمولی نیز مقرون به صرفه شده است. یو پی اس (<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><a href="http://ups-iran.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%80%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%80%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%d9%88%d9%be%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" title="UPS" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">UPS</a><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>) آنلاین، برخلاف یو پی اس ( UPS ) آفلاین، که تنها در هنگام قطع برق شروع به کار می کند، پیوسته در حال آماده باش است و برق را فیلتر می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;">۳ &nbsp;– &nbsp;یو پی اس<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>(<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>UPS<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>)<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>در تعامل با خط</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">نوع بعدی یو پی اس ها، یو پی اس در تعامل با خط است که این نوع یو پی اس ها، هم در مدیرت قطع برق لحظه ای، عملکرد خوبی دارند و هم با استفاده از ترانسفورماتور هایی که ولتاژ خروجی شان را متناسب با نوسانات لحظه ای برق تنظیم می کند، قیمت بسیار پایینی دارند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: justify;"><img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups.png" alt="برترین شرکت های تولید کننده ی یو پی اس" height="206" srcset="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups.png 1683w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups-300x100.png 300w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups-768x257.png 768w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups-1024x343.png 1024w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups-164x55.png 164w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/all-ups-310x104.png 310w" sizes="(max-width: 616px) 100vw, 616px" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 616px;"></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: justify;">معرفی برترین شرکت های تولید کننده ی یو پی اس<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>(<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>UPS<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>)</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">در این بخش، به معرفی سه شرکت تولید کننده ی یو پی اس، می پردازیم که شما مشتریان عزیز می توانید یو پی اس مورد نظر خود را با نهایت اطمینان خاطر، از آن ها خریداری کرده و بهترین خرید را با بهترین کیفیت داشته باشید. این نوید را به شما می دهیم که با خرید از سه شرکتی که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت، نهایت رضایت را از خریدتان خواهید داشت و به خوبی با خرید محصول با کیفیت از آن ها، از دستگاه های الکترونیک خود، محافظت خواهید کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;"><a href="http://fiammco.ir/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">۱ – شرکت فیام صنعت</a></h3><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;">درباره ی شرکت فیام صنعت</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">شرکت فیام صنعت کوثر &nbsp;یکی از شرکت های طراحی و تولید کننده یو پی اس ( سیستم های تغذیه برق ) است که با اتکا بر دانش پرسنلی کار آزموده و مجرب، با هدف طراحی، تولید، تجهیز و پشتیبانی سیستم های تغذیه ی برق تأسیس شده است. این شرکت به طور تخصصی بر روی سیستم های برق بدون وقفه، جهت دستگاه های حساس با توجه به مشکلات موجود در زمینه ی تولید، انتقال، توزیع و نحوه مصرف برق، کار می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">فعالیت های شرکت فیام صنعت، در زمینه های فناوری اطلاعات، تجهیزات صنعتی،&nbsp;<a href="http://ups-iran.com/%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/" target="_blank" title="تجهیزات پزشکی" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">تجهیزات پزشکی</a>، خودرو سازی، فرودگاه ها و . . . می باشد. این شرکت در همه ی این زمینه ها، دارای موفقیت های چشم گیر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco.jpg" alt="شرکت فیام صنعت" height="370" srcset="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco.jpg 722w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco-300x224.jpg 300w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco-74x55.jpg 74w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco-310x231.jpg 310w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco-75x55.jpg 75w" sizes="(max-width: 497px) 100vw, 497px" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 497px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">از جمله زمینه هایی که شرکت فیام صنعت کوثر، با پشتوانه ی علمی خود توانایی همکاری دارد عبارتند از :</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">۱ – ارائه سیستم های برق بدون وقفه (&nbsp;<a href="http://fiammco.ir/ups/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">یو پی اس</a>&nbsp;)، ۲ – مشاوره، طراحی و تأمین تابلو های برق ( توزیع، فرمان و کنترل )، ۳ – مشاوره در زمینه ی انتخاب سیستم های برق و یو پی اس، ۴ – ارائه دوره های آموزشی تخصصی یو پی اس، ۵ – مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های حفاظت زمین، ۶ – طراحی و اجرای تجهیزات محیطی دیتا سنتر ۷ – و طراحی و اجرای تجهیزات پسیو شبکه.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">شرکت فیام صنعت، یک شرکت فنی – بازرگانی است که با بهره مندی از کادر متخصص و آموزش دیده خود به ارائه ی انواع یو پی اس و باتری مشغول است و در سه بخش یو پی اس، باتری و سلول های خورشیدی فعالیت می کند. این شرکت، به عنوان مرکز فروش معتبر یو پی اس در ایران است که با ارائه چند برند اروپایی معتبر و پشتیبانی از آن ها، در ایران فعالیت می کند. از جمله ی این فعالیت ها می توان به خدمات قبل و بعد از فروش از جمله مشاوره،انتخاب، پیشنهاد دستگاه، نصب، راه اندازی، آموزش و تعمیرات یو پی اس اشاره کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">این شرکت در زمینه ی عرضه ی یو پی اس، دارای گواهینامه های معتبر فراوان است.</p></blockquote><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;">خدمات شرکت فیام صنعت</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">شرکت فیام صنعت، به منظور ارائه بهترین کارآیی دستگاه های الکترونیکی و سیستم های صنعتی و یو پی اس و نیز برای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های موجود و هم چنین برای پیشگیری از خرابی دستگاه یو پی اس و مشکلات مربوط به تعمیرات آن و &nbsp;. . . اقدام به ارائه خدمات و سرویس های نگهداری کرده است که مشتریان می توانند با انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری، در سریع ترین زمان ممکن، از خدمات سرویس و نگهداری در سرتاسر ایران بهره مند شوند و هم چنین خدمات گارانتی را در طول دوره دریافت کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان اداره جات و سازمان ها و کارخانجات به درخواست مشتری، ارتباط دائم با مصرف کنندگان محصولات شرکت به صورت آنلاین و ثبت سوابق و بایگانی اطلاعات مشتریان برای روز های آتی، از دیگر خدمات شرکت فیام صنعت در &nbsp;قرارداد سرویس و نگهداری می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">در این شرکت هم چنین می توانید تقاضای تعمیر تخصصی یو پی اس را به صورت آنلاین ثبت کنید و در کمترین زمان ممکن از آن ها بهره مند شوید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">اطلاعات تماس این شرکت بدین صورت می باشد:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/fiammco-tells.png" alt="اطلاعات تماس شرکت فیام صنعت" height="40" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 277px;"></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">آدرس سایت اینترنتی این شرکت به نشانی<a href="http://fiammco.ir/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">&nbsp;www.fiammco.ir</a>&nbsp;می باشد.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;"><a href="http://upsonline.ir/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">۲ – شرکت یو پی اس آنلاین</a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">شرکت یو پی اس آنلاین، با هدف فروش انواع محصولات از جمله باتری و یو پی اس در برند های مختلف ( از قبیلAPC، FIAMM، POWER و . . . ) تاسیس شده است و هم چنین با کادر متخصص خود در زمینه ی تعمیر انواع دستگاه های برق اضطراری و ارائه خدمات پس از فروش، مشغول به کار است. این شرکت با ارائه خدمات مختلف، امید این را دارد که بتواند خواسته های مشتریان را در زمینه ی برق اضطراری تامین کند و مشکلات موجود در برق شهری را برطرف کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">هدف اصلی شرکت یو پی اس آنلاین، جلب رضایت کامل مشتری در رابطه با تامین محصولات قابل ارائه ی شرکت می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;<img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline.jpg" alt="" height="382" srcset="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline.jpg 699w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-300x230.jpg 300w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-72x55.jpg 72w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-310x238.jpg 310w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-65x50.jpg 65w" sizes="(max-width: 497px) 100vw, 497px" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 497px;"></p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;">ثبت نام در سایت شرکت یو پی اس آنلاین</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">با ثبت نام در سایت شرکت یو پی اس آنلاین به نشانی اینترنتی&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">www.upsonline.ir</a>&nbsp;می توانید مشکلات موجود در سیستم های برق اضطراری را با متخصصان این حوزه در میان گذاشته و تمامی آن ها را برطرف سازید. شرکت یو پی اس آنلاین، اقدام به جمع آوری متخصصان در زمینه یو پی اس کرده است تا یک انجمن تخصصی یو پی اس ایجاد کند و بتواند مشکلات استفاده کنندگان از سیستم های برق اضطراری را برطرف کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;">تعمیرات یو پی اس</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">در این شرکت می توان خدماتی از جمله تعمیرات کلی یو پی اس و برطرف سازی ایرادات موجود در یو پی اس ها و . . . را دریافت کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">آدرس شرکت یو پی اس آنلاین عبارت است از : تهران – خیابان ولیعصر – خیابان حافظ – پلاک ۲۰٫</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">اطلاعات تماس این شرکت بدین صورت می باشد:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-tels.jpg" alt="اطلاعات تماس یو پی اس آنلاین" height="78" srcset="http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-tels.jpg 277w, http://ups-iran.com/public/uploads/2018/08/upsonline-tels-195x55.jpg 195w" sizes="(max-width: 277px) 100vw, 277px" class="fr-dii fr-draggable" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 570px; height: auto !important; display: block; margin: 0px auto; text-align: center !important; width: 277px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;"><a href="http://ups-iran.com/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">۳ – شرکت یو پی اس ایران</a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">سومین شرکت یو پی اس در ایران، شرکت یو پی اس ایران است که با هدف اطلاع رسانی در حوزه ی انواع تجهیزات برق اضطراری ( یو پی اس ) و سیستم های صنعتی در سال ۱۳۹۱ تأسیس شده است.&nbsp;<a href="http://ups-iran.com/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">سایت یو پی اس ایران</a>، به نشانی ups-iran.com سایتی است که به منظور جمع آوری اطلاعات باتری یو پی اس ها – شارژ های صنعتی و مخابراتی – اینورتر ها و استابلایزر ها پدید آمده است که شامل : اطلاعات فنی باتری یو پی اس، مقایسهبرند ها، ویدئو های معرفی، تیزر های تبلیغاتی و معرفی، تصاویر، مقالات و اخبار روز مارک های معتبر جهانی باتری یو پی اس است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: justify;">اگر به دنبال اطلاعات روز و کامل و بدون نقص در رابطه با یو پی اس هستید، سایت یو پی اس ایران بهترین انتخاب است. با بازدید از این سایت می توانید اطلاعاتی را از جمله اطلاعات فنی یو پی اس ها و مقایسه ی تخصصیبرند های باتری یو پی اس به دست آورید.</p><div><br></div> text/html 2018-07-14T18:08:45+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس دانلود آهنگ عباس ماندگار عارفه ناز نکان http://upsshiraz.mihanblog.com/post/56 <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><img class="alignnone size-full wp-image-31312" src="http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="عباس-ماندگار" width="400" height="373" srcset="http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/عباس-ماندگار.jpg 400w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/عباس-ماندگار-300x280.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" style="box-sizing: border-box; margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.3s; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);">دانلود آهنگ از&nbsp;<a href="http://new-song.ir/tag/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">عباس ماندگار</span></a>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">عارفه ناز نکان</span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; color: rgb(128, 0, 0);">Download Music Shad Abass Mandegar Arefeh Naz Nakan</span><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);">دانلود آهنگ محلی شمالی عباس ماندگار عارفه ناز نکان</p> text/html 2018-07-14T18:08:06+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس دانلود آهنگ شمالی ناصر عباسی فاطی http://upsshiraz.mihanblog.com/post/55 <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><img class="alignnone size-full wp-image-31320" src="http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="ناصر-عباسی" width="400" height="348" srcset="http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/ناصر-عباسی.jpg 400w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/ناصر-عباسی-300x261.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" style="box-sizing: border-box; margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.3s; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://new-song.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent;">دانلود آهنگ شمالی</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="http://new-song.ir/tag/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">ناصر عباسی</span></a>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">فاطی</span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">Download Music Shomali Naser abassi Fati</span></span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);">دانلود آهنگ محلی مازندرانی ناصر عباسی بنام فاطی</p> text/html 2018-07-14T18:04:05+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس دانلود آهنگ حسین امینی دخترم *برای روز دختر* http://upsshiraz.mihanblog.com/post/54 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><img class="aligncenter wp-image-31329 size-full" src="http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B2%D9%87.jpg" alt="" width="400" height="400" srcset="http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-اهنگ-برای-روز-دختر-دوشیزه.jpg 400w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-اهنگ-برای-روز-دختر-دوشیزه-100x100.jpg 100w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-اهنگ-برای-روز-دختر-دوشیزه-300x300.jpg 300w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-اهنگ-برای-روز-دختر-دوشیزه-125x125.jpg 125w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-اهنگ-برای-روز-دختر-دوشیزه-55x55.jpg 55w, http://new-song.ir/wp-content/uploads/2018/07/Hossein-Amini-Dokhtaram-اهنگ-برای-روز-دختر-دوشیزه-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" style="box-sizing: border-box; margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.3s; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://new-song.ir/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent;">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;"><a href="http://new-song.ir/tag/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent;">حسین امینی</a></span>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">دخترم</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">Download New Music For&nbsp;Girl’s Day Hossein Amini Dokhtaram</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);">اهنگ به مناسبت&nbsp;<a href="http://new-song.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; font-weight: 700;">روز دختر</span></a>&nbsp;و برای روز دختر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><br></p> text/html 2018-04-26T11:26:35+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس یو پی اس چیست؟ http://upsshiraz.mihanblog.com/post/53 <strong><a href="http://fiammco.ir/what-is-ups/" title="یو پی اس" target="_blank" class="auto-link">یو پی اس</a></strong> چیست؟ / <strong>U</strong>ninterruptible <strong>P</strong>ower <strong>S</strong>upply یا به عبارت مختصر &nbsp;<strong><a href="http://fiammco.ir/what-is-ups/" title="یو پی اس" target="_blank" class="auto-link">یو پی اس</a>&nbsp;</strong>&nbsp;(UPS) ، به معنای منبع تغذیه بدون وقفه است. UPS &nbsp;یک منبع تغذیه الکترونیکی است که کارعمده آن ، تامین توان مورد نیاز بار مصرفی بدون وقفه می باشد.به عبارت دیگر &nbsp;UPS&nbsp; &nbsp;&nbsp;به عنوان منبع توان بدون وقفه با&nbsp; استفاده از انرژی ذخیره شده در <a href="http://fiammco.ir/battery/" title="باتری" target="_blank" class="auto-link">باتری</a>&nbsp; ، برق مورد نیاز <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/تجهیزات-پزشکی/" title="تجهیزات" target="_blank" class="auto-link">تجهیزات</a> مصرف کننده را تامین می نماید. &nbsp;<a href="http://fiammco.ir/همه-چیز-درباره-یو-پی-اس/" title="سیستم یو پی اس" target="_blank" class="auto-link">سیستم یو پی اس</a> بین برق شهری و دستگاه مصرف کننده قرار میگیرد که &nbsp;اضافه بر تنظیم برق <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/comsys/شبکه-های-کامپیوتری/" title="شبکه" target="_blank" class="auto-link">شبکه</a> و تثبیت آن مانع از نفوذ نویز و اختلالات <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/comsys/شبکه-های-کامپیوتری/" title="شبکه" target="_blank" class="auto-link">شبکه</a> به <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/تجهیزات-پزشکی/" title="تجهیزات" target="_blank" class="auto-link">تجهیزات</a> حساس مصرف کننده می شود .<h2>همه چیز درباره یو پی اس</h2><p>از مهمترین کارایی های UPS یو پی اس در زمانی می باشد که برق شهری قطع می شود که بلافاصله وبدون وقفه <a href="http://fiammco.ir/همه-چیز-درباره-یو-پی-اس/" title="دستگاه یو پی اس" target="_blank" class="auto-link">دستگاه یو پی اس</a> وارد مدار می شود وبرق مصرفی لازم را تامین می نماید به نحوی که نیازی به RESET کردن یا خاموش کردن دستگاه مورد استفاده باشد . سیستم <strong>یو پی اس&nbsp;</strong>وظیفه حفاظت از وسایل &nbsp;الکتریکی حساس در برابر نوسانات برق را دارد و این سیستم &nbsp;از <a href="http://fiammco.ir/service/repair-request/" title="تعمیرات" target="_blank" class="auto-link">تعمیرات</a> و عقب افتادگی های هزینه‌دار جلوگیری به عمل می آورد. در واقع <strong>یو پی اس&nbsp;</strong>علاوه برب محافظت از دستگاه‌های الکتریکی حساس، ثبات جریان برق تقویتی فراهم &nbsp;می آورد که به <a href="http://fiammco.ir/product-category/online-double-conversion-ups/" title="آنلاین" target="_blank" class="auto-link">آنلاین</a> ماندن برنامه های حساس کمک شایانی &nbsp;می‌نماید .</p><p><a href="http://fiammco.ir/what-is-ups/"><img class="aligncenter size-full wp-image-7434" src="http://fiammco.ir/wp-content/uploads/what-is-ups3.png" alt="what is ups3 یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" title="یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" width="755" height="400"></a></p><h2>مزایای استفاده از سیستم یو پی اس</h2><p>استفاده از یک انرژی پشتیبان همانند سیستم تامین انرژی بدون وقفه یو پی اس علاوه بر کمک به حل مشکلات ناشی از قطع شدن جریان برق ، محافظت دربرابرقطع کلی برق را نیز فراهم می سازد. <a href="http://fiammco.ir/همه-چیز-درباره-یو-پی-اس/" title="دستگاه یو پی اس" target="_blank" class="auto-link">دستگاه یو پی اس</a> &nbsp;دارای فیلترهای الکترونیکی بوده که باعث حذف نویزها و نوسانات برق شهری می شود و محافظت از مصرف کننده ها را در برابر رعد و برق و ولتاژ بالا بعهده دارد و جریان برق یکنواختی با شکل موج ثابت به مصرف کننده ارسال می کند . <strong>یو پی اس&nbsp;</strong>هایی که برای کاربردهای معمولی استفاده میشوند از نوع <a href="http://fiammco.ir/product-category/online-double-conversion-ups/" title="ONLINE" target="_blank" class="auto-link">ONLINE</a> با <a href="http://fiammco.ir/battery/" title="باتری" target="_blank" class="auto-link">باتری</a> تک سلولی سرب -اسید و یا نیکل -کادمیوم و توان 500 تا 2000 آمپر متر اند که <strong>قیمت 500 تا 1 میلیون تومان</strong> را دارند. UPS های بزرگتر دارای توان بیشتر و همچنین کیفیت برق خروجی بالاتر هستند. <strong>یوپی اس&nbsp;</strong>ها در انواع گوناگون و اندازه های متفاوتی وجود دارند.</p><p>انواع مختلفی از&nbsp;یو پی اس&nbsp;وجود دارد که قدرت آن در باتری و در مدار مورد استفاده با هم متفاوت است .یک از انواع &nbsp;UPS ها یو پی اس های مدار <a href="http://fiammco.ir/product-category/online-double-conversion-ups/" title="انلاین" target="_blank" class="auto-link">انلاین</a> می باشند که امروزه بصورت غالب از UPS &nbsp;های مدار <a href="http://fiammco.ir/product-category/online-double-conversion-ups/" title="آنلاین" target="_blank" class="auto-link">آنلاین</a> استفاده می شود چرا که می توانند درجه حفاظت مطلوبی را فراهم سازند. احتمال بروز اتصال کوتاه و یا <a href="http://fiammco.ir/charger/" title="شارژ" target="_blank" class="auto-link">شارژ</a> ناگهانی برق در مدار و یا هر نوع خطر برقی دیگر در یک UPS استاندارد و با کیفیت صفر است لذا &nbsp;یو پی اس ها از درجه ایمنی خوبی هم برخوردارند . واحد <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/ابزار-دقیق-و-اندازه-گیری/" title="اندازه گیری" target="_blank" class="auto-link">اندازه گیری</a> UPS ، توان یا حاصل ضرب ولتاژ در جریان خروجی&nbsp; می باشد.</p><p>هر چه <a href="http://fiammco.ir/inverter/" title="INVERTER" target="_blank" class="auto-link">INVERTER</a> &nbsp;یک دستگاه&nbsp;یوپی اس&nbsp;قویتر باشد توان و قدرت&nbsp;یو پی اس بیشتر می شود. به عبارت دیگر &nbsp; می توان تعداد و توان <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/تجهیزات-پزشکی/" title="تجهیزات" target="_blank" class="auto-link">تجهیزات</a> بیشتری را پشتیبانی نمود از طرفی هرچه باتری های به کاررفته در <strong>یوپی اس&nbsp;</strong>از ظرفیت بالاتری برخوردار باشند&nbsp;، زمان برق دهی در هنگام قطعی برق شهر بالاتر خواهد رفت . UPS های مختلف دارای ویژگی های گوناگونی مانند آلارم های هشدار به هنگام بروز خطا یا اضافه بار ، نرم افزارکنترل <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/comsys/" title="کامپیوتر" target="_blank" class="auto-link">کامپیوتر</a> به منظور ذخیره کردن اطلاعات و خاموش کردن <a href="http://fiammco.ir/راهکارها/comsys/" title="کامپیوتر" target="_blank" class="auto-link">کامپیوتر</a> و امکانات دیگر می باشند.</p><h3><img class=" wp-image-7435 alignleft" src="http://fiammco.ir/wp-content/uploads/ups.png" alt="ups یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" title="یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" width="277" height="277">یک&nbsp;یو پی اس از 4 بخش مهم تشکیل می شود:</h3><ul><li>یکسو کننده <a href="http://fiammco.ir/charger/" title="شارژ" target="_blank" class="auto-link">شارژ</a> (<strong><a href="http://fiammco.ir/رکتیفایر-چیست/" title="رکتیفایر" target="_blank" class="auto-link">رکتیفایر</a></strong>)</li><li>باتری</li><li>مبدل DC به AC (<strong><a href="http://fiammco.ir/inverter/" title="اینورتر" target="_blank" class="auto-link">اینورتر</a></strong>)</li><li>کلید غیر هادی (<strong>سوئیچ</strong>)</li></ul><p>اصول کار یک UPS در ساده ترین ساختار خود به این شکل &nbsp;است که بار در حالت معمول از ورودی AC تغذیه می کند و همزمان با یکسوسازی ورودی AC توسط شارژر و تبدیل آن به جریان DC باتری را شارژ می کند. بلافاصله در صورت اینکه ورودی AC قطع &nbsp;شودو یا نا مناسب تشخیص داده شود، INVENTER&nbsp; با تبدیل ولتاژ DC باتری به برق AC ولتاژ بار را بدون وقفه در کار تامین می کند. در حال حاضر طبق استاندارد UPS ها دارای تکنولوژی &nbsp;همچون Passive <a href="http://fiammco.ir/product-category/offline-standby-ups/" title="Standby" target="_blank" class="auto-link">Standby</a>، <a href="http://fiammco.ir/product-category/line-interactive-ups" title="Line Interactive" target="_blank" class="auto-link">Line Interactive</a>، <a href="http://fiammco.ir/product-category/online-double-conversion-ups/" title="Double Conversion" target="_blank" class="auto-link">Double Conversion</a> &nbsp;می باشند.</p><h2>یو پی اس ها چند نوع اند:</h2><p>دسته بندی یو پی اس ها غالباً در <strong>سه قسمت</strong> انجام می شود.</p><h3>یو پی اس آفلاین (OFF LINE)</h3><p>این دسته از UPS ها هنگام قطع برق و به عنوان منابع جایگزین فعال می شوند.</p><p><img class="size-full wp-image-7438 aligncenter" src="http://fiammco.ir/wp-content/uploads/offline-ups.png" alt="offline ups یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" title="یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" width="511" height="293"></p><h3>یو پی اس آنلاین (ON LINE)</h3><p>در شرایط طبیعی، تأمین خروجی در این نوع UPS ها پس از تصحیح ورودی یعنی پاک سازی ورودی از نویز و احیاناً سطح ولتاژ ورودیانجام می پذیرد. تنها در مواقعی همچون بروز نقص فنی ،OVER LOAD یا افزایش خارج از رنج دما، یو پی اس به مد BYPASS می رود.</p><p><img class="size-full wp-image-7439 aligncenter" src="http://fiammco.ir/wp-content/uploads/online-ups.png" alt="online ups یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" title="یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" width="511" height="369"></p><h3>یو پی اس لاین اینتراکتیو (LINE INTERACTIVE)</h3><p>در شرایط عادی این UPS ها ورودی از طریق BYPASS به ترانسفورماتور منتقل می شود در این هنگام TRANSFORMATOR به عنوان شارژر عمل کرده و در نهایت از همین طریق خروجی AC تأمین می شود .</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-7437" src="http://fiammco.ir/wp-content/uploads/line-interactive-ups.png" alt="line interactive ups یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" title="یو پی اس چیست؟ | یو پی اس | باتری" width="511" height="312"></p><h2>رنج و توان دستگاه ها</h2><p>UPS &nbsp;ها دارای توان های مختلفی می باشند که نسبت به میزان توان بار مصرفی , محاسبه و طراحی می گردد که معمولا توان این دستگاه با واحد ولت آمپر (VA) نشان داده می شود. که شکل های متداول بازار به این صورت 600VA، 1KVA، 1.5KVA، 2KVA، 6KVA، 10KVA، 15KVA، 20KVA می باشد .</p><h3>زمان برق دهی Backup Time</h3><p>زمان برق دهی <a href="http://fiammco.ir/همه-چیز-درباره-یو-پی-اس/" title="دستگاه یو پی اس" target="_blank" class="auto-link">دستگاه یو پی اس</a> متناسب با باتریهای مخصوص سیلد لید اسید Sealed <a href="http://fiammco.ir/product-category/lead-acid-battery/" title="Lead Acid" target="_blank" class="auto-link">Lead Acid</a> که به آنها متصل می شود , است و واحد باتریها آمپرساعت است که با زمان برق دهی نسبت مستقیم دارد. نحوه قرار گیری باتریها به سه حالت می باشد:</p><ul><li>External باتریها درکنار <strong>یو پی اس</strong> و در درون case جداگانه قرار می گیرند.</li><li>باتریها داخل دستگاه UPS قرار می گیرند.</li><li>در بیشتر مواقع UPS &nbsp;ها قابلیت نصب باتری &nbsp;بصورت Internal و External را بطور همزمان دارند.</li></ul><h2>نصب دستگاه یو پی اس</h2><p>نصب<strong> یو پی اس</strong> ها در رنج توان پایین با توجه به دفترچه راهنما توسط مصرف کننده امکان پذیرمی باشد اما جهت نصب دستگاه های با توان بالا و با باتری خارجی می بایست توسط متخصصین این امر صورت گیرد.</p> text/html 2017-10-17T14:04:27+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس تور ارزان گوانجو چین http://upsshiraz.mihanblog.com/post/52 <h2 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 9px; margin: 0px 0px 15px; font-family: YEKAN, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 300; line-height: 1.1; font-size: 22px; color: rgb(1, 1, 1); text-rendering: optimizeLegibility; border-bottom: 4px solid rgb(239, 239, 239); text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://sitetour.ir/subcategory/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86/page/1/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(246, 112, 14); text-decoration-line: none;">تور ارزان گوانجو چین</a></strong></h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(101, 101, 101); font-family: YEKAN, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">این شهر تاریخی قدمتی بیش از 2800سال دارد و افسانه های بسیاری در مورد گوانجو وجود دارد . گوانجو همچنین یکی از قطب های مهم اقتصادی چین و جهان است. نماد های هنری باستانی ، بناهای بادبودی از دوران انقلابی و گذشته دموکراتیک از مکان های تاریخی این شهر هستند. گوانجو به بهشت خرید هم مشهور است،از مراکز خرید و پاساژ گرفته تا بازارهای قدیمی و جدید که از قطب های اساسی صادرات و واردات چین به شمار می رود. یکی از نقاط تفریحی و دیدنی کشور چین ، یکی پرجمعیت ترین و دیدنی ترین کشور ها ، ( به پست&nbsp;<a href="http://sitetour.ir/category/19/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/page/1/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(246, 112, 14); text-decoration-line: none;">تور چین</a>&nbsp;مراجعه کنید.)&nbsp; آسمان خراش دایره ای شکل گوانجو است ، که در سال 2014 توانست در فهرست ده مکان دیدنی دنیا قرار بگیرد. این آسمان خراش هزاران توریست را به شهر گوانجو چین جذب می کند. چرخ گوانجو به شکل حلقه فلزی مثل دونات است، ارتفاع این دونات 138 متر است و بزرگترین آسمان خراش دایره ای دنیا محسوب می شود.</p><h3 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 9px; margin: 0px 0px 15px; font-family: YEKAN, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 300; line-height: 1.1; font-size: 20px; color: rgb(1, 1, 1); text-rendering: optimizeLegibility; border-bottom: 4px solid rgb(239, 239, 239); text-align: right;"><br></h3> text/html 2017-10-17T14:02:19+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس رزرو تور هلند http://upsshiraz.mihanblog.com/post/51 <h2 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 9px; margin: 0px 0px 15px; font-family: YEKAN, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 300; line-height: 1.1; font-size: 22px; color: rgb(1, 1, 1); text-rendering: optimizeLegibility; border-bottom: 4px solid rgb(239, 239, 239); text-align: right;"><br></h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(101, 101, 101); font-family: YEKAN, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">کشور کوچک و زیبای&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;">هلند&nbsp;</strong>در غرب اروپا واقع شده است .هلند به خاطر منظره ای صاف از کانال ها، زمینه های لاله، آسیاب های بادی و مسیرهای دوچرخه سواری شناخته شده است . هلند یکی از کم ارتفاع ترین کشورهای جهان است. بطوریکه حدود نیمی از مساحت آن هم سطح یا پایین تر از دریاست. به کمک سدها و موانع مختلف از نفوذ آب جلوگیری می شود. این نبرد دائمی با طبیعتی مردم هلند را به افرادی سخت کوش و بردبار تبدیل کرده است.از سوئی دیگر شرایط اقلیمی برای فعالیت های کشاورزی و دامپروری مناسب است؛ بطوریکه گل یکی از مهم ترین صادرات هلند بشمار می رود<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 102, 204); background: none !important;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(101, 101, 101); font-family: YEKAN, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><img alt="تور ارزان هلند - تور ارزان آمستردام" src="http://sitetour.ir/images/post_images/Amsterdam-attractions.jpg" style="box-sizing: border-box; padding: 5px; margin: 0px auto; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; width: 563.844px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 2px 2px 2px;"></p><h3 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 9px; margin: 0px 0px 15px; font-family: YEKAN, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 300; line-height: 1.1; font-size: 20px; color: rgb(1, 1, 1); text-rendering: optimizeLegibility; border-bottom: 4px solid rgb(239, 239, 239); text-align: right;"><br></h3> text/html 2017-06-25T13:06:20+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس ام وی ام آریزو 5 http://upsshiraz.mihanblog.com/post/50 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;">همیشه خرید خودرو از بین خودرو های خارجی انتخابی سخت است زیرا این خودرو ها وارداتی می باشند و نسبت به خودرو هایی که داخل کشور تولید و عرضه می شوند اطلاعات کاملی در دسترس خریداران قرار ندارد. اگر شما قصد خرید خودرو از بین محصولات خارجی بازار را دارید ما مقایسه هایی میان این محصولات انجام داده ایم و برای شما همراهان داخل سایت قرار داده ایم .در این مطلب نیز تصمیم داریم دو خودرو&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://blog.carap.ir/car/mvm/arrizo-5" title="ام وی ام آریزو 5" target="_blank" class="auto-link" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">ام وی ام آریزو 5</a></strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://blog.carap.ir/car/jac/" title="جک" target="_blank" class="auto-link" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">جک</a>&nbsp;جی5</strong>&nbsp; که جزو خودرو های جدید خارجی بازار دسته بندی می شوند را برای شما همراهان عزیز به مقایسه بگذاریم تا اگر قصد خرید یکی از این دو خودرو را داشتید بتوانید انتخاب درستی میان این دو داشته باشید و در اینده از خرید خودرو خود راضی باشید.این دو محصول جزو محصولات موفق بازار چینی&nbsp; دسته بندی می شوند و خریداران بسیار زیادی برای خود فراهم کرده اند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;"><img class="alignnone size-full wp-image-22945 tie-appear" src="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-9.png" alt="آریزو 5 و چی 5" width="1158" height="340" srcset="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-9.png 1158w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-9-300x88.png 300w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-9-768x225.png 768w" sizes="(max-width: 1158px) 100vw, 1158px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 27px; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مقایسه مشخصات فنی&nbsp;<a href="http://blog.carap.ir/car/mvm/arrizo-5" title="ام وی ام آریزو 5" target="_blank" class="auto-link" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">ام وی ام آریزو 5</a>&nbsp;و جک جی 5<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></strong></h2><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-21960 aligncenter tie-appear" src="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-35.png" alt="" width="945" height="421" srcset="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-35.png 945w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-35-300x134.png 300w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-35-768x342.png 768w" sizes="(max-width: 945px) 100vw, 945px" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این دو خودروی چینی همانطور که در بالا مشاهده می کنید اطلاعات فنی بسیار متشابهی دارند و مقایسه میان آن ها کمی دشوار می شود ولی با آزمایشات صورت گرفته روی این دو محصول از لحاظ موتوری خودرو&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://blog.carap.ir/car/mvm/arrizo-5" title="آریزو 5" target="_blank" class="auto-link" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">آریزو 5</a></strong>&nbsp;توانسته نمایش بهتری نسبت به رقیب خود به نمایش گذارد ولی&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جک جی 5</strong>&nbsp;نیز چیزی از این خودرو کم ندارد و با اختلاف بسیار کمی در رتبه دوم این آزمایش قرار می گیرد و اگر نظر شما بیشتر بر روی موتور خودرو خود تمرکز دارد انتخاب خودرو آریزو 55 انتخاب درستی می باشد نسبت به جک جی 5.</p><figure id="attachment_22946" class="wp-caption alignnone" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 16px; width: 1103px;"><img class="wp-image-22946 size-full tie-appear" src="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-40.png" alt="جک جی 5" width="1103" height="288" srcset="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-40.png 1103w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-40-300x78.png 300w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-40-768x201.png 768w" sizes="(max-width: 1103px) 100vw, 1103px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جک جی 5</figcaption></figure><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مقایسه مصرف سوخت جک جی 5 و آریزو 5<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></strong></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-21961 aligncenter tie-appear" src="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-30.png" alt="" width="809" height="315" srcset="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-30.png 809w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-30-300x117.png 300w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-30-768x299.png 768w" sizes="(max-width: 809px) 100vw, 809px" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">با اطلاعات به دست آمده همانطور که خودرو<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><em style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;آریزو 5</em></strong>&nbsp;موتوری قوی تر نسبت به&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><em style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جک جی 5</em></strong>&nbsp;دارد مصرف بنزین این خودرو&nbsp; نیز بیشتر است و همانطور که انتظار می رفت در آزمایشات نیز مشاهده شد و نکته ای دیگر که برگ برنده ای برای آریزو محسوب می شود استفاده از استاندارد آلایندگی یورو 5 می باشد که رقیب این خودرو از استاندارد آلایندگی یورو4 برخوردار است و تنها نکته منفی که می توان برای این خودرو در نظر گرفت ظریفت باک این محصول می باشد که کمتر از رقیب خود می باشد ولی در نتیجه آزمایشات ما تاثیر به سزایی نداشته و نتوانسته جلوگیری کند از برتری آریزو 5 نسبت به جک جی 5.</p><figure id="attachment_22947" class="wp-caption alignnone" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 16px; width: 984px;"><img class="wp-image-22947 size-full tie-appear" src="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-33.png" alt="ام وی ام آریزو 5" width="984" height="262" srcset="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-33.png 984w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-33-300x80.png 300w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/2-33-768x204.png 768w" sizes="(max-width: 984px) 100vw, 984px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ام وی ام آریزو 5</figcaption></figure><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51);">مقایسه امکانات ایمنی و آپشن های جک جی 5 و آریزو 5</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-21962 aligncenter tie-appear" src="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/3-31.png" alt="" width="961" height="329" srcset="https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/3-31.png 961w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/3-31-300x103.png 300w, https://blog.carap.ir/wp-content/uploads/2017/05/3-31-768x263.png 768w" sizes="(max-width: 961px) 100vw, 961px" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">همانطور که در بالا مشاهده می کنید تجهیزات و امکاناتی که نقش حیاتی در خودرو دارند در خودرو آریزو 5 بیشتر موجود و به استاندارد های روز نزدیک تر می باشد و خودرو جک جی 5 نسبت به رقیب خود از این امکانات کم تر برخوردار است ولی کارخانه تولید کننده جک جی 5 بیشتر تمرکز خود را بر روی تجهیزات و آپشن های رفاهی این خودرو متمرکز کرده است و از این دید برتری قابل توجهی نسبت به رقیب خود یعنی آریزو 5 دارد .</p><a href=" https://blog.carap.ir/comparison/chery-arizo-5-and-renualt-simbol/" target="" title=""><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;">&nbsp;https://blog.carap.ir/comparison/chery-arizo-5-and-renualt-simbol/</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51);"></h4></a><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;"><span style="font-size: 18px;">مقایسه قیمت جک جی 5 و آریزو 5</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN-Sans, Tahoma;">اختلاف قیمت این دو محصول در مدل صفر آن ها در حدود 8-10 میلیون تومان می باشد و خودرو آریزو 5 توانسته قیمت بالاتری را برای خود کسب نماید.</p> text/html 2017-06-25T13:05:25+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس قیمت ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1395 http://upsshiraz.mihanblog.com/post/49 <div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><a href="https://carap.ir/Car/Price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;">&nbsp;</a><a href="https://carap.ir/Car/Price/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت ام وی ام&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 25px; margin: 0px 7px;">&gt;</span>&nbsp;</a><a href="https://carap.ir/Car/Price/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85/110S-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;">قیمت ام وی ام 110S نیوفیس فول</a></div><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 24px !important;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">ام وی ام</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">110S نیوفیس</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">فول</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">مدل 1395</span></h1></div><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><a style="box-sizing: border-box; color: rgb(77, 97, 97) !important;"><div class="row" style="box-sizing: border-box;"><div class="col-lg-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; width: 780px;"><span id="titlefild" style="box-sizing: border-box; color: steelblue; font-size: 21px; font-weight: bold; margin: 0px 5px;">قیمت خودرو :</span><span id="valfild" style="box-sizing: border-box; font-size: 25px; color: sienna; font-weight: bold;">&nbsp;25,800,000</span></div></div><table class="table table-bordered table-condensed table-hover table-responsive table-striped" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-color: transparent; width: 780px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">برند</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">ام وی ام</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">نام خودرو</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">110S نیوفیس</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">تیپ/کلاس</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">فول</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">مدل</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-size: 18px;">1395</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">کارکرد</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">26,600</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">رنگ خودرو</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">سفید</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت رنگ</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">یک گلگیر رنگ</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت شاسی</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"><span id="valfild" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 3px 3px 2px 4px;">* شاسی ها سالم است</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت فنی</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">سالم</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">خوردگی</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"><span id="valfild" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 3px 3px 2px 4px;">* بدون خوردگی و گریسی</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">بیمه</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">7 ماه</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">تخفیف</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">نوع سوخت</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">بنزین</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">رویت خودرو</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">عالی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">لوازم اضافه</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت لاستیک</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">90 درصد</td></tr></tbody></table></a><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative;"><fieldset style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial;"><legend style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); width: 760px; margin-bottom: 20px; font-size: 21px; line-height: inherit;">توضیحات</legend>قیمت ام وی ام 110s نیو فیس مدل 95 - یک گلگیر رنگ</fieldset></div></div><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;">&nbsp;<div id="divbtn" style="box-sizing: border-box; background: linear-gradient(rgba(112, 144, 10, 0.54) 0%, rgb(126, 167, 0) 100%); padding: 12px 5px; display: inline-block; border-radius: 5px; margin-left: 11px;"><a href="https://blog.carap.ir/car/mvm/110s/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: white; text-decoration-line: none; padding: 15px; margin: 0px 0px 0px 25px;">بررسی مشخصات ام وی ام 110S نیوفیس</a></div></div> text/html 2017-06-25T13:04:42+01:00 upsshiraz.mihanblog.com یو پی اس شیراز یو پی اس قیمت سیتروئن زانتیا مدل 1386 http://upsshiraz.mihanblog.com/post/48 <div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><a href="https://carap.ir/Car/Price" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;">&nbsp;</a><a href="https://carap.ir/Car/Price/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%86" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت سیتروئن&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 25px; margin: 0px 7px;">&gt;</span>&nbsp;</a><a href="https://carap.ir/Car/Price/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%86/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;">قیمت سیتروئن زانتیا</a></div><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 24px !important;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">سیتروئن</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">زانتیا</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">مدل 1386</span></h1></div><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><a style="box-sizing: border-box; color: rgb(77, 97, 97) !important;"><div class="row" style="box-sizing: border-box;"><div class="col-lg-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; width: 780px;"><span id="titlefild" style="box-sizing: border-box; color: steelblue; font-size: 21px; font-weight: bold; margin: 0px 5px;">قیمت خودرو :</span><span id="valfild" style="box-sizing: border-box; font-size: 25px; color: sienna; font-weight: bold;">&nbsp;29,300,000</span></div></div><table class="table table-bordered table-condensed table-hover table-responsive table-striped" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-color: transparent; width: 780px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">برند</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">سیتروئن</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">نام خودرو</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">زانتیا</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">مدل</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249); font-size: 18px;">1386</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">کارکرد</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">206,600</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">رنگ خودرو</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">سفید</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت رنگ</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">بدون رنگ</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت شاسی</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت فنی</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">سالم</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">خوردگی</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">بیمه</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">6 ماه</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">تخفیف</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">تخفیف دارد</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">نوع سوخت</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);">بنزین</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">رویت خودرو</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">عالی</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">لوازم اضافه</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><th id="thtable" style="box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: none 0px 0px repeat scroll rgb(238, 239, 241);">وضعیت لاستیک</th><td style="box-sizing: border-box; padding: 5px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">70درصد</td></tr></tbody></table></a><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative;"><fieldset style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial;"><legend style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); width: 760px; margin-bottom: 20px; font-size: 21px; line-height: inherit;">توضیحات</legend>قیمت سیتروئن زانتیا مدل 89-بدون رنگ</fieldset></div></div><div class="row" id="post-info-box" style="box-sizing: border-box; border-radius: 2px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 4px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; padding: 10px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, YekanNumbers; font-size: 16px;"><div id="divbtn" style="box-sizing: border-box; background: linear-gradient(rgba(112, 144, 10, 0.54) 0%, rgb(126, 167, 0) 100%); padding: 12px 5px; display: inline-block; border-radius: 5px; margin-left: 11px;"><a href="https://carap.ir/Car/Price" style="box-sizing: border-box; color: white; text-decoration-line: none; padding: 15px; margin: 0px 0px 0px 25px;">بازگشت</a></div>&nbsp;<div id="divbtn" style="box-sizing: border-box; background: linear-gradient(rgba(112, 144, 10, 0.54) 0%, rgb(126, 167, 0) 100%); padding: 12px 5px; display: inline-block; border-radius: 5px; margin-left: 11px;"><a href="https://blog.carap.ir/car/citroen/citroen-xantia/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: white; text-decoration-line: none; padding: 15px; margin: 0px 0px 0px 25px;">بررسی مشخصات سیتروئن زانتیا</a></div></div>